top of page
IMG_0946.jpg

LUNAR NEW YEAR 2022

     Behold blades of grass growing from the dry and frozen land, the clove rises above the heavy snow, “The flowers appear on the earth; the time of singing has come.” (Song of Solomon 2:11), spring has arrived in the air. Spring fills up the heart with the warmth of joy for the Lunar New Year. Tet has always been a special occasion for us.

     In the land of Canada, Tet not only reminds us of the roots, Tet also ignites the heart full of gratefulness and faithfulness to God. Observing the flowers coming for the new season, emerging myself with an uplifting spring atmosphere, my soul cheerfully praises Jehovah the Lord. He who is Lord of lords, King of kings, the creator, and the God of spring. Even if you feel Him or not, He will always be as “Nevertheless He did not leave Himself without witness, in that He did good, gave us rain from heaven and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.” (Acts 14:17). Have you ever felt grateful for the things that happen to be there? That is because God loves the world, He gave us the blessings. For our parts, we celebrate jubilantly since we are called children of the Mighty God, and He has left the truly wonderful blessings for His children.

     The joyfulness, peacefulness, abundance in Christ the Lord stay everlasting is us; and most important of all, we have our souls saved.  All is not done by human effort, but the faith in Jesus Christ and his works. The salvation through Christ has been given to us as a gift, so do you choose to receive it?

      This Tet holiday, let us welcome the new spring in delight and thankfulness. May the blessing of God be abundant in the lives of everyone of us. Amen!

TẾT 2022

     Kìa cỏ đang mọc lên từ đất khô cằn lạnh giá, chồi non vươn mình lên khỏi lớp tuyết dày, “bông hoa nở ra trên đất, mùa hát xướng đã đến nơi.” (Nhã ca 2:11), mùa xuân mới đã về trong đất trời. Xuân cũng ngập tràn lòng người với sức sống mới cùng sự ấm áp hân hoan của một mùa Tết cổ truyền.  Tết vẫn luôn là một điều đặc biệt với chúng tôi.

     Ở xứ Canada này, Tết không chỉ nhắc chúng tôi về cội nguồn của mình, dịp Tết còn luôn khiến lòng chúng tôi đầy rẫy sự cảm tạ và biết ơn Đức Chúa Trời.  Khi ngắm những nụ hoa của mùa mới, hoà mình vào tiết xuân rạo rực, lòng tôi vui mừng hát xướng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ngài là chúa của các chúa, là vua trên mua vua, là đấng sáng tạo và là Chúa của mùa xuân. Dù bạn có nhận biết Ngài hay không, thì “Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng.” (Công-vụ các sứ-đồ 14:17). Có bao giờ chúng ta thấy biết ơn về những điều tưởng chừng như sẵn có ấy chăng? Đó là bởi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài ban cho loài người những thứ phước ấy. Về phần chúng tôi, chúng tôi còn vui mừng hơn nữa vì đã được gọi làm con cái của Đấng rất cao, và Ngài để dành những phước hạnh thực sự cho con cái Ngài.

     Sự vui mừng, bình an, sự giàu có trong Đấng Christ hằng ở với chúng tôi; và quan trọng hơn hết, chúng tôi có được sự cứu rỗi cho linh hồn mình. Tất cả chẳng bởi việc làm của con người đâu, bèn là bởi đức tin vào Đức Chúa Trời và công việc của Ngài. Sự cứu rỗi qua Đấng Christ đã được ban cho chúng ta như một món quà, bạn có lựa chọn tiếp nhận món quà đó không?

      Dịp Tết này hãy cùng chúng tôi chào đón mùa xuân cùng năm mới trong sự vui mừng và tạ ơn. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Trời đầy rẫy trên đời sống mỗi chúng ta. Amen!

VIDEOS

TRẺ EM / CHILDREN

BAN THANH NIÊN / YOUTH GROUP

Video

Xem thêm / More

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ hằng năm được tổ chức nhằm kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-xu Christ. Mọi người từ khắp nơi tụ họp lại tại một nơi, ăn mừng ở trong niềm hoan hỉ và lòng tạ ơn đến Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Chúa Giê-xu Christ.

______________________

Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus Christ, People from every gathered again at one place, to celebrate in joy and thankfulness to our Lord the Savior Jesus Christ.

Xuân vĩnh cửu

___________________

Eternal Spring

Nếu đây là lần đầu bạn mới đến với Hội Thánh chúng tôi, xin chào mừng! Hãy đến vào để xem thêm chi tiết về các thông tin và hoạt động ở đây.

____________________

If this is the first time you came to our Church, welcome! Please click here to know more about the information and our activities here.

bottom of page