Thu., Nov. 22 | Jerrett Life Celebration Centre

CÁO PHÓ

Celebration Of Life
Registration is Closed

Time & Location

Nov. 22, 2018, 6:00 p.m. – Nov. 23, 2018, 12:00 p.m.
Jerrett Life Celebration Centre, 8088 Yonge St, Thornhill, ON L4J 1W3, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

"Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Có kỳ sanh ra, và có kỳ chết..."

- Truyền Đạo 3: 1-2 -

Thân mẫu của mục sư Thái Lập Khánh, là cụ Trương Thị Chi đã ngủ yên trong vòng tay Chúa và về nhà Cha tại Toronto, Canada. Cụ hưởng Thọ 88 tuổi.

Dưới đây là thông tin chương trình tang lễ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thăm Viếng:

Thứ 5 - Ngày 22 tháng 11

6PM - 8PM

Tang Lễ:

Thứ 6 - Ngày 23 tháng 11

10AM - 12PM (trưa)

Nghĩa Trang:

Xuất phát từ nhà tang lễ

Bắt đầu lúc 1PM

(Kính Xin Miễn Phúng Điếu)

Registration is Closed

Chia Sẻ / Share The Event

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church