top of page

Sun, Jul 18

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

ĐĂNG KÝ NHÓM LẠI TẠI NHÀ THỜ NGÀY CHỦ NHẬT

REGISTER FOR SUNDAY SERVICE

Đăng Ký Đã Đóng / Registration is Closed
Sự Kiện Khác / Other Events
ĐĂNG KÝ NHÓM LẠI TẠI NHÀ THỜ NGÀY CHỦ NHẬT
ĐĂNG KÝ NHÓM LẠI TẠI NHÀ THỜ NGÀY CHỦ NHẬT

Time & Location

Jul 18, 2021, 2:00 PM – 6:00 PM EDT

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, ON

Về Sự Kiện / About The Event

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng từ ngày 30 tháng 6, nhà thờ sẽ mở cửa trở lại cho buổi nhóm Chủ Nhật lúc 2PM. 

Chúng tôi tiếp tục nhóm online trên Zoom cho những ai không thể tham dự tại nhà thờ.  

Để giúp đảm bảo an toàn cho các bạn, chúng tôi giới hạn số người tham dự ở mức 25% sức chứa của nhà thờ. Bạn sẽ phải đăng ký trước để đặt chỗ tại nhà thờ. Để đăng ký, hãy nhấp vào nút "Register Now" bên dưới và điền các thông tin của bạn vào form. 

Để đảm bảo những ai muốn tham dự có thể đến nhóm, vui lòng hủy đặt chỗ nếu bạn đã đăng ký mà không đến được vì bất cứ lý do gì. Để hủy bỏ, nhấp vào nút "Register Now" bên dưới, điền vào biểu mẫu cùng thông tin được dùng khi đăng ký, và chọn ô "Không Tham Dự".

Các cập nhật và lời nhắc quan trọng cho ngày nhóm Chủ Nhật tại nhà thờ:

  1. Vui lòng tiếp tục đăng ký trước ngày nhóm. Chúng tôi không thể tiếp nhận những người đến mà không đăng ký.
  2. Hội Thánh mở cửa 30 phút trước khi bắt đầu giờ nhóm, và đóng 30 phút sau khi bắt đầu. Hãy cố gắng đến đúng giờ.
  3. Khi bạn bước vào nhà thờ, vui lòng ngồi nơi người mở cửa hướng dẫn bạn ngồi. Điều này là vì sự an toàn của tất cả mọi người tham dự và chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác của bạn.
  4. Khẩu trang tiếp tục là thứ bắt buộc trong nhà. Tuy nhiên, những người có tình trạng bệnh từ trước được miễn theo hướng dẫn y tế của vùng Toronto. Nếu bạn có một tình trạng bệnh từ trước, chỉ cần cho một trong những người chào đón biết khi vào, và bạn sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang. Vì những vấn đề này là cá nhân, không có nghĩa vụ phải giải thích hoặc nêu tên tình trạng của bạn.

Cám ơn bạn đã thông cảm và hợp tác với chúng tôi trong nỗ lực tuân theo các chính sách của chính phủ và quan tâm lẫn nhau với tình yêu và sự tôn trọng. Chúng tôi rất quý trọng bạn và rất biết ơn khi có bạn là một phần của gia đình Hội Thánh của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc điền vào biểu mẫu trên trang "Contact Us" nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

- - - - - - - - - - - - - - - 

We are happy to announce that from June 30th, we will be reopening our doors for a Sunday service at 2PM.

We continue hosting the service on Zoom for people who can't attend in person.

To help ensure your safety, we limit the number of those attending to 25% of our sanctuary's capacity. You will have to preregister for a service to reserve your seat at church. To register, click the "Register Now" button below and fill out the form.

To ensure those who want to come to service are able to, please cancel your reservation if you sign up for a service and cannot make it for whatever reason. To cancel, click on click "Register Now" button below, fill out the form using the same information when register, and check the box "Not Going".

Important updates and reminders for our weekend services:

  1. Please continue to register for the services ahead of time. We are not able to accommodate those who show up to the services without registering online.
  2. Our doors open 30 minutes before the start of service, and close 30 minutes after the start. Please try to be on time.
  3. When you enter the sanctuary, kindly sit where the ushers guide you to sit. This is for the safety of everyone in attendance, and we greatly appreciate your cooperation.
  4.  Masks continue to be mandatory indoors. However, those with pre-existing conditions are exempt according to the Toronto Region health guidelines. If you have a pre-existing condition, simply let one of the greeters know as you enter the sanctuary, and you will not be required to wear a mask. As these matters are personal, there is no obligation to explain or name your condition.

Thank you for understanding and uniting with us in our efforts to follow the government policies and look out for one another with love and respect. We greatly value you and are so thankful to have you as part of our church family. Feel free to contact us by phone, email, or fill out the form on the page "Contact Us" with any questions or concerns you may have.

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page