top of page

Sun, Dec 23

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Đêm Giáng Sinh - Christmas Story & Celebration Night

Christmas is the season of hope, love and blessings. Let us rejoice! Giáng Sinh là mùa của yêu thương, hy vọng và phước hạnh. Hãy cùng hân hoan chào đón ngày Giáng Sinh!

Registration is Closed
See other events
Đêm Giáng Sinh - Christmas Story & Celebration Night
Đêm Giáng Sinh - Christmas Story & Celebration Night

Time & Location

Dec 23, 2018, 3:00 PM – 6:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

More than 2000 years ago, the Greatest Gift was given to mankind. This Gift was so important that scholars marked its arrival as a point in time that separated human history into BC and AC. It may never occur to you that this Gift was intended for you. Yes, it’s YOU. YOU are the reason that it has come.

Please join us for the Christmas celebration with a heart warming dinner and to find out more about this Greatest Gift.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Hơn 2000 năm trước đây, một Món Quà vĩ đại nhất đã được trao cho nhân loại. Món Quà này quan trọng đến nỗi các học giả đã đánh dấu sự xuất hiện của nó như là một điểm trong thời gian, đã tách lịch sử nhân loại thành trước và sau công nguyên. Có lẽ bạn không bao giờ nghĩ rằng Món Quà này là dành cho bạn. Vâng, đó chính là BẠN. BẠN là lý do mà Món Quà đó đã đến.

Hãy cùng chúng tôi tham dự lễ Giáng Sinh với bữa tối ấm áp và tìm hiểu thêm về Món Quà Tặng vĩ đại này.

Date & Time / Ngày & Giờ.

December 23 @ 3PM

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page