top of page

Sun, Dec 25

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Đêm Yên Lặng - Silent Night

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy trên vài Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.”- Ê-sai 9:5

Đăng Ký Đã Đóng / Registration is Closed
Sự Kiện Khác / Other Events
Đêm Yên Lặng - Silent Night
Đêm Yên Lặng - Silent Night

Time & Location

Dec 25, 2022, 3:00 PM – 5:30 PM EST

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, ON

Về Sự Kiện / About The Event

“Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai-trị sẽ nấy trên vài Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ-lùng, là Đấng Mưu-luận, là Đức Chúa Trời Quyền-năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.”- Ê-sai 9:5 Giáng sinh là mùa của tình yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua con Ngài .Chúa Jesus giáng sinh làm người để chịu khổ và đền tội cho cả nhân loại. Và Giáng sinh cũng để chúng ta bày tỏ tình yêu thương cho nhau. Nhân dịp Giáng sinh chúng tôi xin trân trọng kính mời quí đồng hương thân hữu đến tham dự với chúng tôi. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 "For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon His shoulder: and His name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The prince of Peace."  -Isaiah 9:5 Christmas is the season of love. The love of God is expressed through His son. Jesus Christ was born into a man to suffer and paid the price for humanity's sins. And Christmas is for us to show love to each other. On this occasion , we would gladly invite dear compatriot to join with us.

Date & Time / Ngày & Giờ.

December 25th @ 3PM

Ngày 25 tháng 12, lúc 3:00 giờ chiều

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page