top of page

Sat, Nov 10

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Hiệp Nguyện Liên Hội Thánh North York

Buổi Hiệp Nguyện Liên Hội Thánh Hội Thánh Đầu Tiên Có Sự Tham Dự Của Hội Thánh Tin Lành North York, Ân Điển và Đắc Thắng

Registration is Closed
See other events
Hiệp Nguyện Liên Hội Thánh North York
Hiệp Nguyện Liên Hội Thánh North York

Time & Location

Nov 10, 2018, 7:00 PM – 10:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

Để chuẩn bị đón cơn mưa phục hưng trên vùng North York, chúng tôi kêu gọi các chiến sĩ cầu nguyện tham gia buổi hiệp nguyện liên hội thánh đầu tiên, bao gồm: Hội Thánh Tin Lành North York, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển, và Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng.

"Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này." - 2 Sử Ký 7:14-15

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page