top of page

Sun, Apr 17

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Lễ Phục Sinh 2022 - Easter 2022

Easter holiday is arriving, join with us to memorialize the rise from death of Jesus and together we share stories, testimonies during our communion. Mùa lễ Phục Sinh đang đến gần, hãy cũng với chúng tôi tưởng nhớ sự trỗi dậy từ sự chết của chúa Giê-xu và cùng nhau chúng ta chia sẻ những mẩu chuyện,

Registration is closed
See other events
Lễ Phục Sinh 2022 - Easter 2022
Lễ Phục Sinh 2022 - Easter 2022

Time & Location

Apr 17, 2022, 2:00 PM – 5:30 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

       Hallelujah, “Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán.” Ma-thi-ơ 28:6. Sống dậy, Chúa đã sống dậy rồi. Chiến thắng sự chết, vực dậy từ nấm mồ, làm trọn lời tiên tri. Bởi lằn roi của Ngài mà chúng ta được lành bệnh, bởi huyết của Chúa mà chúng ta được thứ tội. Hãy đến Hội Thánh chúng tôi và chúc mừng ngày tưởng nhớ sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ. Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài, nguyện xin nước Ngài được đến và ý Ngài được nên, ở đất như trời.

-----------------------------------------------------------

       Hallelujah, “He is not here; He has risen, just as He said.” Matthew 28:6. Risen, God has risen. Defeat the death, resurrect from the grave, fulfill the prophecy. By His wounds we are healed, by His blood poured out our sins are forgiven. Let us come and celebrate the commemoration of the resurrection of our Lord, Jesus Christ. All glory to Him, may His kingdom come and His will be done, on earth as it is in heaven.

Date & Time / Ngày & Giờ.

April 17th @ 2PM

Ngày 17 tháng 4, lúc 2:00 giờ chiều

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Tickets

Price

Quantity

Total

  • Everyone

    CA$0.00

    CA$0.00

    0

    CA$0.00

Total

CA$0.00

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page