top of page

Sun, Apr 21

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Lễ Phục Sinh - Easter Day

He is risen! Chúa đã phục sinh!

Registration is Closed
See other events
Lễ Phục Sinh - Easter Day
Lễ Phục Sinh - Easter Day

Time & Location

Apr 21, 2019, 2:00 PM – 4:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

“Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh” 1 Cô-rinh-tô 15:3

Thân mời quí đồng hương cùng thân hữu đến với hội thánh chúng tôi để tham dự bữa tiệc nhân ngày Lễ Phục Sinh, và cùng nghe sứ điệp về sự sống lại của Chúa Giê-Xu Christ, Đấng vì nhân loại đã chết hy sinh chết cây thập tự giá và Đức Chúa Trời bởi quyền năng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Một câu truyện đầy năng quyền và cảm động để trong chúng ta khi ra về sẽ hoài niệm về cái chết của một Đấng Nhân Lành đã vì tội lỗi của thế gian mà phải chết rồi sau đó sống lại.

“Đã gieo ra là nhục, và sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh.”

--------------------------------------------------

"For what I received I passed on to you as of first importance: that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures."

We would like to invite our fellow countrymen and friends to come to our church to attend Easter Dinner, and listen to the message of the resurrection of Jesus Christ, who had sacrificed himself died on the cross for sins of mankind and God by the power had raised Him from the dead. A powerful and moving story in which when we leave, we will be nostalgic for the death of a Good Man who died for the sins of the world and then resurrected.

“It is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power.” 1 Corinthians 15:43

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page