top of page

Sun, Oct 09

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Lễ Tạ Ơn 2022 - Thanksgiving 2022

“Hãy cảm-tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân-từ; sự thương-xót Ngài còn đến đời đời.” - I Sử-ký 16:34 -------------------------------------------------------- “O give thanks unto the Lord; for He is good; his mercy endureth for ever.” – I Chronicles 16:34

Đăng Ký Đã Đóng / Registration is Closed
Sự Kiện Khác / Other events
Lễ Tạ Ơn 2022 - Thanksgiving 2022
Lễ Tạ Ơn 2022 - Thanksgiving 2022

Time & Location

Oct 09, 2022, 2:00 PM – 5:30 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

“Hãy cảm-tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là nhân-từ; sự thương-xót Ngài còn đến đời đời.” - I Sử-ký 16:34

Bạn cảm ơn Chúa vì điều gì? Chúng tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã gọi chúng tôi ra từ nơi tối tăm mà trở nên sáng láng. Trước kia chúng tôi trôi nổi một cách lạc lõng, nay chung quanh chúng tôi là những bạn hữu thân ái và ai nấy đều tràn đầy tình yêu thương. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì giữa thế gian ngày một hư mất này, lời của Chúa vẫn luôn chỉ dạy và giữ cho linh hồn mình được thánh sạch. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì sự bình an mà Ngài đặt trong mỗi người. Mỗi sáng thức dậy đều nhẹ nhàng vì biết rằng khi bước ra khỏi cửa và bắt đầu ngày mới, Chúa đi cùng với chúng tôi. Thật vậy, Đức Chúa Trời là tốt lành. Và còn ở đó muôn vàn lời cảm ơn nữa từ tận đáy lòng đang chờ được nói ra.

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn sắp tới này, hãy đến và tham gia với hội thánh chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nghe sứ điệp, thông công với nhau, và ngồi xuống trò chuyện về những điều tuyệt vời mà Chúa đã làm trong đời sống của mình. Chúng tôi cũng sẽ rất vui khi được nghe những lời làm chứng từ bạn đấy!

- - - - - - - - - - - - - - -

“O give thanks unto the Lord; for He is good; his mercy endureth for ever.”  – I Chronicles 16:34

What do you give thank to Lord about? We thank Him because He called us from the darkness into His marvelous light. We once floated aimlessly, now surround us are dear friends, each and everyone is filled with love. We thank God that in the middle of this perishing world, His word still always teach us and keep our soul cleaned. We give thanks to the Lord for the peace He put within us. Waking up every morning is gentle knowing that when we step out of the door and start a new day, God walks with us. Truly, God is good. And there are still many more thanks God deep in our heart waiting to be spoken.

For this upcoming Thanksgiving, come and join with our church. We will listen to the message, have fellowship, and sit down to share the wonderful works that God has been doing in our lives. We would love to listen to the testimonies from you too!

Date & Time / Ngày & Giờ.

October 9th @ 2PM

Ngày 9 tháng 10, lúc 2:00 giờ chiều

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page