top of page

Sun, Oct 07

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Lễ Tạ Ơn - Mùa Của Yêu Thương

Thanksgiving - Season Of Love

Registration is Closed
See other events
Lễ Tạ Ơn - Mùa Của Yêu Thương
Lễ Tạ Ơn - Mùa Của Yêu Thương

Time & Location

Oct 07, 2018, 2:00 PM – 4:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

Lễ tạ ơn là mùa của yêu thương và những lời cảm tạ. Qua ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta được nhớ lại những ơn phước đã nhận để cảm ơn và chia sẻ. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì sự rộng lượng của Ngài trong sự chu cấp, bảo vệ và bình an cho những ai ở trong Ngài. Và hội thánh chúng tôi ao ước cũng chia sẻ tình yêu thương và phước lành nhận được từ Chúa cho tất cả những ai đang có nhu cầu, và cho những ai đang cô đơn cũng như mang gánh nặng của cuộc sống.

Kính mời thân hữu và các bạn đến dự lễ tạ ơn tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam và cùng chúng tôi lắng nghe sứ điệp tạ ơn bởi Mục Sư Marcia Smith.

Sau giờ nhóm, chúng tôi mời các bạn bè và thân hữu dự một bữa ăn thân mật và ngon miệng cùng nhau, được thực hiện bởi các đầu bếp tài năng nhất trong hội thánh!

P / S: Bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì, chúng ta luôn có thể tìm được lý do để tạ ơn. Chúng ta biết ơn cho một ngày mới, thức ăn chúng ta có và tình yêu mà chúng ta nhận được. Còn bạn thì sao? Bạn tạ ơn cho điều gì trong năm nay? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với chúng tôi qua email tinlanhdacthang.toronto@gmail.com.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thanksgiving! It's a season of loving and praising. Through the Holiday of Thanksgiving we are reminded to give thanks, to share and to give. We give thanks to the Lord for His generosity in provision, protection, peace, and the Saviour Jesus Christ. We also share the love and the blessing received from God to all whom are in need and to people who are lonely and carrying burden of life.

Please come and join Toronto Vietnamese Victory Church on this special day and enjoy an exerting message by Pastor Marcia Smith.

After the service, we will have a wonderful and delicious meal together made by some of the most talented chef in our congregation!

P/S: No matter what our circumstances are, we can always find a reason to be thankful. We are thankful everyday for the sun to rise, the food we have and the love we receive. How about you? What do you give thanks this year? Share your stories with us by email tinlanhdacthang.toronto@gmail.com

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page