top of page

Sun, Dec 19

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH - REJOICING IN CHRISTMAS

Christmas is the season of hope, love and blessings. Let us rejoice! Giáng Sinh là mùa của yêu thương, hy vọng và phước hạnh. Hãy cùng vui mừng đón ngày Chúa Giê-su giáng sinh!

Registration is Closed
See other events
MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH - REJOICING IN CHRISTMAS
MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH - REJOICING IN CHRISTMAS

Time & Location

Dec 19, 2021, 2:00 PM – 5:30 PM EST

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

"Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các người một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa." Luca 2: 10-11. 

Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến để nghe về sự Giáng Sanh của một Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Ngài đến để cứu rỗi, cất đi tất cả những mệt nhọc và mang bình an đến của loài người. "Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi. Để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an."

--------------------------------------------------

"But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord." Luke 2: 10-11 (NIV). 

Come to hear about the birth of a Savior of humankind, all you who are weary and burdened. He came to save, take away all burdens and bring peace to mankind. “For the LORD our God is moved with compassion, and the sun rising up from the high place shines on us, to bring light to all who staying in darkness and walking in the shadow of death, and lead our feet to go in the path of peace.”

Date & Time / Ngày & Giờ.

December 19 @ 2PM

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page