top of page

Sun, Jun 18

|

Toronto

Ngày Của Cha - Father's Day

Chúc mừng Ngày của Cha - Happy Father's day

Registration is closed
See other events
Ngày Của Cha - Father's Day
Ngày Của Cha - Father's Day

Time & Location

Jun 18, 2:00 PM – 5:30 PM

Toronto, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

“Cha người công-bình sẽ có sự vui-vẻ lớn, Và người nào sanh con khôn-ngoan sẽ khoái-lạc nơi nó.” -Châm-ngôn 23:24

Ngày của Bố đang dần đến, làm người con trai hay con gái, chúng ta hãy dành ngày này để cảm ơn, bày tỏ tình yêu thương và tôn kính đến cha của mình. Đức Chúa Trời yêu mến những ai vâng phục bậc phụ huynh. Nhân ngày lễ này, xin mời các bạn đến và nghe lời phán dạy của Đấng đã tạo dựng nên các người cha.

The father of the righteous shall greatly rejoice: And he that begetteth a wise child shall have joy of him.” -Proverbs 23:24

Father’s Day is coming, as being son or daughter, let us spend this day to give thanks, express love and respect to our dads. God loves people who obey their parents. On this day, come and join with us to listen to the message from the Lord that created the fathers.

Date & Time / Ngày & Giờ.

June 18th @ 2PM

Ngày 18 tháng 6, lúc 2:00 giờ chiều

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page