top of page

Sun, Jul 31

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

PHÁT QUẦN ÁO CŨ - FREE USED CLOTHES

Registration is closed
See other events
PHÁT QUẦN ÁO CŨ - FREE USED CLOTHES
PHÁT QUẦN ÁO CŨ - FREE USED CLOTHES

Time & Location

Jul 31, 2022, 5:00 PM – 7:00 PM EDT

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

"Chớ quên việc lành và lòng bố-thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời." - Hê-bơ-rơ 13:16. 

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng chu cấp, Ngài ban cho chúng ta đủ mọi sản vật và chẳng thiếu thốn điều chi. Thông qua sự dư dật ấy, anh em chúng tôi phân phát lại cho những người có nhu cầu cần dùng. Bởi sự ân điển, lòng bao dung và tình yêu thương của Chúa, chúng tôi dùng hành động của việc cho đi những quần áo cũ này như một cách để giúp đỡ và chia sẻ lời của Ngài. Nguyện xin những hạt giống mà Ngài gieo sẽ sanh trưởng nơi đất tốt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased." - Hebrews 13:16.

Our God is God of provision, He grants us all of our needs and never forgets. Through that abundance, our brothers and sisters send back to those who are in need. Because of His grace, generosity and love, we take this action of donating used clothes as a way to help other people and share the gospel. May the seeds that He sows will grow in the good ground.

Date & Time / Ngày & Giờ.

July 31st @ 5PM

Ngày 31 tháng 07, lúc 5:00 giờ chiều

Address/Địa Điểm.

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

Toronto Vietnamese Victory Church

3194 Weston Road, North York, ON M9M 2T6

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page