top of page

Sat, Dec 17

|

3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T6, Canada

Phát Thức Ăn - Outreach Event

“Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.”- II Cô-rinh-tô 8:12

Đăng Ký Đã Đóng / Registration is Closed
Sự Kiện Khác / Other events
Phát Thức Ăn - Outreach Event

Time & Location

Dec 17, 2022, 1:00 PM

3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T6, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

"Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.”- II Cô-rinh-tô 8:12

Sự kiện của ngày 17 tháng 12, 2022 - "Phát Thức Ăn".  Vào ngày ấy Ban Thanh Niên sẽ lái xe quanh thành phố để phát thức ăn cho những người vô gia cư. Chúng tôi hy vọng rằng, trong những ngày mùa đông giá rét này, thông qua chút nhỏ mọn cùng lời nhắn gửi đính kèm, những người cô đơn sẽ được an ủi, những ai tìm kiếm Chúa sẽ đượct hấy Ngài và những linh hồn lạnh lẽo ngoài kia sẽ được sưởi ấm. Đây là một dịp tốt để chúng ta chia sẻ lời Chúa đến thế gian. Chúng tôi hoan nghênh sự chung tay giúp sức từ bất kỳ ai trong Hội Thánh, hầu cho việc làm của vương quốc Chúa được thực thi trên đất này. Nguyện xin nước Ngài được đến, ý Ngài được nên, ở đất như trời, amen.

- - - - - - - - - - - - - - -

"For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." II Corinthians 8:12

Upcoming event on December 17th, 2022 - "Outreach Event". On that day, Youth Group will drive around the city and distribute the food to homeless people. We hope that during the cold winter days, through the little food and attached messages, lonely people will be comforted, those who seek the Lord will find Him and the loveless souls will be warmed. This is a good occasion that we share the gospel to the world. We welcome support from anyone in the Church so that the works for God's kingdom will be accomplished on this land. May His kingdom come, His will be done, on earth as it is in heaven, amen.

Date & Time / Ngày & Giờ.

December 17th @ 2PM

Ngày 17 tháng 12, lúc 2:00 giờ chiều

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page