top of page

Sun, Apr 25

|

ZOOM Platform

THÔNG TIN NHÓM ONLINE

COVID-19 ONLINE GROUPS & SERVICE

Registration is Closed
See other events
THÔNG TIN NHÓM ONLINE
THÔNG TIN NHÓM ONLINE

Time & Location

Apr 25, 2021, 2:00 PM

ZOOM Platform

Về Sự Kiện / About The Event

Với tình hình Covid-19 đang bùng phát và các cập nhật của chính phủ, chúng tôi sẽ tiếp tục buổi nhóm Chủ nhật & các nhóm học kinh thánh khác trực tuyến trên Zoom cho đến khi có thông báo mới.

Chúng tôi khuyến khích mọi người giữ kết nối với chúng tôi bằng cách tham gia các dịch vụ trực tuyến trên Zoom. Để biết mã số & ID Zoom, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc điền vào form tại trang "contact us"

Bên dưới là thông tin ngày giờ của các buối nhóm:

  • Nhóm Thanh Thiếu Niên ~ thứ Sáu hàng tuần từ 8PM - 9PM
  • Nhóm Kết Nối ~ thứ Bảy hàng tuần từ 7:30 tối - 9:30 tối
  • Nhóm Chủ Nhật ~ Chủ nhật hàng tuần từ 2PM - 4PM

Để biết thêm thông tin về các nhóm nhỏ, hãy truy cập liên kết tại đây.

Mặc dù chúng ta không thể gặp trực tiếp tại các buổi nhóm nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi khó khăn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi khi bạn cần giúp đỡ.

Để biết thêm thông tin về Mục Vụ Chăm Sóc của chúng tôi, xin truy cập tại đây.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Given the evolving Covid-19 situation and the government’s updates, we will be continuing to hold Sunday service & small bible groups online via Zoom until further notice. 

We encourage everyone to stay connected with us by attending services online on Zoom.

For Zoom meeting ID & code, please reach us by phone, email or fill out the form in the "contact us" page.

Find the time & date for the suitable groups and service below:

  • Youth Group ~ every Firday from 8PM - 9PM
  • Connect Group ~ every Saturday from 7:30PM - 9:30PM
  • Sunday Service ~ every Sunday from 2PM - 4PM

For more information on small groups, visit  the link here.

Eventhough we can't gather in-person for services but we are always here for you during challenging time. Don't hestitate to reach out to us when you need a helping hand.

For more information about our Care Ministry, visit here.

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page