top of page

Sun, Jun 25

|

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam

TIỆC BBQ CỘNG ĐỒNG - PHÁT QUẦN ÁO CŨ MIỄN PHÍ

BBQ Community - Free Donation Clothes

Đăng Ký Đã Đóng / Registration is Closed
Sự Kiện Khác / Other events
TIỆC BBQ CỘNG ĐỒNG - PHÁT QUẦN ÁO CŨ MIỄN PHÍ
TIỆC BBQ CỘNG ĐỒNG - PHÁT QUẦN ÁO CŨ MIỄN PHÍ

Time & Location

Jun 25, 5:00 PM – 7:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

"Chớ quên việc lành và lòng bố-thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời." - Hê-bơ-rơ 13:16.

Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng chu cấp, Ngài ban cho chúng ta đủ mọi sản vật và chẳng thiếu thốn điều chi. Thông qua sự dư dật ấy, anh em chúng tôi phân phát lại cho những người có nhu cầu cần dùng. Bởi sự ân điển, lòng bao dung và tình yêu thương của Chúa, chúng tôi dùng hành động của việc cho đi những quần áo cũ này như một cách để giúp đỡ và chia sẻ lời của Ngài. Nguyện xin những hạt giống mà Ngài gieo sẽ sanh trưởng nơi đất tốt. 

Để chúng tôi có thể chuẩn bị đủ đồ ăn cho tất cả mọi người tham dự một cách chu đáo nhất, mọi người đừng quên đăng kí bằng cách click vào nút "REGISTER NOW" phía dưới. Thông tin về thời gian và địa điểm được ghi chi tiết phía trên. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi tại trang CONTACT US nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"But to do good and to communicate forget not: for with such sacrifices God is well pleased." - Hebrews 13:16.

Our God is God of provision, He grants us all of our needs and never forgets. Through that abundance, our brothers and sisters send back to those who are in need. Because of His grace, generosity and love, we take this action of donating used clothes as a way to help other people and share the gospel. May the seeds that He sows will grow in the good ground.

Toronto Vietnamese Victory Church gladly announces and invites you, our beloved fellow-countrymen with all our friends, to be with us on the BBQ day.  

For the purpose of bringing you an as thoughtful party as we can, please don't forget to click on "REGISTER NOW," which is right down here. The time and location are detailed note above. For more information, please get in touch with us at CONTACT US.  

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page