top of page

Sun, Feb 12

|

Toronto

Tình Yêu Thiên Chúa - The Love of GOD

Tình yêu của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, vô điều kiện và thánh thiết. The love of God is complete, unconditional and holy.

Registration is closed
See other events
Tình Yêu Thiên Chúa - The Love of GOD
Tình Yêu Thiên Chúa - The Love of GOD

Time & Location

Feb 12, 2:00 PM – 5:00 PM

Toronto, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

Nhiều người cho rằng Lễ Tình Nhân là ngày được tổ chức dành riêng cho những cặp đôi yêu nhau. Nhưng sự thật rằng có một Đấng ngự trên cao mà yêu thương chúng ta hơn hết thảy, là Chúa Jesus Christ. Tình yêu của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, vô điều kiện và thánh thiết. Chúa luôn trông đợi chúng ta mở lòng ra và nhận biết tình yêu Ngài dành cho loài người là vĩ đại như thế nào.

 “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu-thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân-từ mà kéo ngươi đến.” – Giê-rê-mi 31:3   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Many people assume that Valentine’s Day is only celebrated between in-love couples. But the truth is there is God in heaven that loves us more than anything, Lord Jesus Christ. The love of God is complete, unconditional and holy. He always wait for us to open our hearts and understand how great is His love for humankind.

 “The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.” – Jeremiah 31:3

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page