top of page

Sat, Aug 12

|

Toronto

Women Praying & Fasting

Những Người Nữ Kiêng Ăn Cầu Nguyện

Registration is closed
See other events
Women Praying & Fasting
Women Praying & Fasting

Time & Location

Aug 12, 9:00 AM

Toronto, Toronto, ON, Canada

Về Sự Kiện / About The Event

Tôi thật sự muốn kêu gọi chị em trổi dậy như những con sư tử để bảo vệ con cái, và thế hệ tương lai của mình trong sự cầu nguyện. Kể cả những người chưa có con, chị khích lệ các em tham gia, vì nó là tương lai của con cháu các em.

Sự kiêng ăn lần này là để cầu nguyện cho những vần đề sau đây:

1. Cho gia đình chúng ta có khả năng tài chánh để gửi con em chúng ta học trường Cơ Đốc.

2. Xin Chúa thương xót mà thay đổi hệ thống giáo dục bằng cách dấy lên những người lãnh đạo kính sợ Chúa.

3. Xin Chúa cho con cái chúng ta sự dạn dĩ để bày tỏ đức tin Cơ-Đốc của mình.

4. Xin Chúa bảo vệ con trai con gái chúng ta khỏi sự ô-uế của thế gian.

5. Xin Chúa phục hưng đất nước Canada này, dẫn họ đến sự ăn năn.

Và những vấn đề khác theo như Đức Thánh Linh tỏ cho chúng ta vào ngày ấy.

Chúng ta nhận ra vấn đề để đến nhờ cậy Đức Chúa Trời can thiệp vì Ngài có quyền làm việc ấy. Không phải để chúng ta lo lắng. Đức Chúa Trời là Vua trên muôn vua, Thần trên các thần, Ngài tể trị, nếu Chúa không cho phép thì không có cái gì có thể xảy ra. Nhưng nếu Chúa để những điều này sảy ra thì chúng ta, là con cái của Ngài phải làm gì trong lúc như thế này?

Tôi cầu xin Đức Thánh Linh giục lòng của các chị em mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời, và nước của Ngài.

Thông tin về thời gian và địa điểm được ghi chi tiết phía trên. Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi tại trang CONTACT US nhé.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I want to call on you to rise up like lions to protect your children and future generations in prayer. Even those who do not have children, I encourage everyone to participate because it is their children's and grandchildren's future.

This fast is to pray for the following matters:

1. Let our family have the financial ability to send our children to Christian schools.

2. May God have mercy on changing the education system by raising up God-fearing leaders.

3. May God give our children the boldness to express their Christian faith.

4. May God protect our sons and daughters from the uncleanness of the world.

5. May God restore this Canada and lead them to repentance.

And other matters, as the Holy Spirit shows us that day.

We recognize the problem and turn to God to intervene because He has the power to do so. Not for us to worry about. God is King over kings, God over gods; He is sovereign; without God's permission, nothing can happen. But if God allows these things to happen, what are we, His children, to do at a time like this?

I ask the Holy Spirit to strengthen your hearts for God and His kingdom.

For more information, please get in touch with us at CONTACT US.

Chia Sẻ / Share The Event

bottom of page