top of page

CARE MINISTRY/ 

CHĂM SÓC

Care Ministry is here to provide you with care, support, prayer and assistance.

Chúng tôi muốn ở bên cạnh những lúc bạn cần sự chăm sóc, hỗ trợ và cầu nguyện thông qua Mục Vụ Chăm Sóc.

Chúng tôi ở đây để giúp đỡchăm sóc cho bạn trong các sự kiện khác nhau của cuộc sống, từ sự khó khăn đến những mốc kỷ niệm quan trọng trong cuộc sống của bạn.

We are here to help and care for you in the different seasons of life, from the struggle to the celebration of special milestones in your life.

PRAY

CẦU NGUYỆN

We are honored to pray over your needs, as much as we want to celebrate and hear your praise report. Please let us know what our team can pray over, and what we are celebrating with you.

Chúng tôi rất hân hạnh được cầu nguyện cho nhu cầu của bạn, nhiều như chúng tôi vui mừng nghe lời chứng của bạn. Chúng tôi có thể cầu nguyện điều gì cho bạn? Cũng hãy gửi cho chúng tôi lời chứng để vui mừng cùng bạn. 

Would you like to join us on Prayer Soldiers?

Bạn muốn tham gia nhóm Chiến Sĩ Cầu Nguyện cùng chúng tôi?

Pray Care

SUPPORT

NÂNG ĐỠ

Sometimes in life we encounter difficulties that seem overwhelming or you want to have someone to celebrate special events with. The Support Team is here to help at these time.

Đôi khi chúng tôi gặp phải những khó khăn mà dường như khó vượt qua trong cuộc sống, hay bạn cần sự giúp đỡ và chia sẻ các sự kiện đặc biệt quan trọng khác. Nhóm Hỗ Trợ chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong những dịp như vậy.

GRIEF & LOSS

ĐAU BUỒN & MẤT MÁT

Losing someone you love or care for deeply is very painful. We don’t need to face this season of life alone. Whether you need help coping emotionally, or faced with planning the funeral of a loved one; the Enjoy Care Support Team is here to care for you during this difficult time.

Mất một người bạn yêu thương hoặc quan tâm sâu sắc là rất buồn. Bạn không cần phải đối mặt với sự kiện này một mình. Cho dù bạn cần giúp đỡ về mặt cảm xúc, hoặc cần giúp đỡ với kế hoạch đám tang của  người thân yêu; Nhóm Hỗ Trợ luôn sẵn sàng chăm sóc  và ở bên bạn trong thời gian khó khăn này.

HOSPITAL

Y TẾ

If you or a family member are going into hospital we would love to know about it so we can keep them in prayer and support you.

Nếu bạn hoặc một thành viên gia đình cần sự chăm sóc về y tế, hãy cho chúng tôi biết để hỗ trợ bạn trong sự cầu nguyện cũng như những sự giúp đỡ cần thiết khác.

ENGAGEMENTS & MARRIAGES

ĐÍNH HÔN & ĐÁM CƯỚI

Celebrating an engagement or marriage brings great joy to individuals, families and the church family. If you’d like our Pastor to conduct your Wedding Ceremony or have a query regarding our Pre-Marriage course, please do not hesitate to let us know

Ngày đính hôn hay hôn nhân mang lại niềm vui lớn lao cho các cá nhân, gia đình và gia đình hội thánh. Nếu bạn cần Mục Sư của chúng tôi tổ chức lễ cưới của bạn hoặc có thắc mắc về khóa học tiền hôn nhân, xin đùng ngần ngại cho chúng tôi biết

BABIES

SINH EM BÉ

If your family has a baby we would love to know about it so we can support you through this exciting time.

Nếu gia đình bạn có con, hãy cho chúng tôi  biết để có thể hỗ trợ bạn trong thời gian vui mừng này.

PASTORAL CARE

MỤC VỤ CHĂM SÓC

We understand the importance of God’s word and provide biblically based advice and direction to empower you towards a life of restoration, healing and victory. At your appointment, a Pastoral Care team member will listen your situation and discuss with you the next best steps to take.

Pastoral Care can be provided via phone, email or even with Pastor in person.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của lời Chúa. Chúng tôi đưa lời khuyên và hướng dẫn dựa trên Kinh Thánh để thêm sức cho bạn hướng tới một cuộc sống phục hồi, chữa lành và chiến thắng. Tại buổi hẹn, một thành viên trong nhóm Mục Vụ Chăm Sóc sẽ lắng nghe và thảo luận với bạn các bước tốt nhất tiếp theo có thể thực hiện.

Mục Vụ Chăm Sóc có thể được thực hiện qua điện thoại, email hoặc thậm chí trực tiếp với Mục Sư.

bottom of page