top of page

MỤC VỤ CHĂM SÓC
CARE MINISTRY

Chúng tôi muốn ở bên cạnh những lúc quý vị cần sự an ủi, hỗ trợ và cầu nguyện thông qua Mục Vụ Chăm Sóc

- - - - - - - - - 

Care Ministry is here to provide you with care, support, prayer, and assistance

NHÓM HỖ TRỢ

OUR CARING TEAMS

Hỗ Trợ / Caring Team

Holding Hands

Đôi khi chúng ta gặp phải những khó khăn mà dường như khó vượt qua trong cuộc sống, như khi có người thân phải nhập viện hoặc sự ra đi đột ngột của người mà bạn quan tâm sâu sắc. Cho dù bạn cần giúp đỡ về mặt cảm xúc, hay hỗ trợ quan trọng, Nhóm Hỗ Trợ có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn thử thách này. 

 

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ và chăm sóc cho bạn trong các sự kiện khác nhau của cuộc sống, từ sự khó khăn đến những mốc kỷ niệm quan trọng trong cuộc sống của bạn.

- - - - - - - - -

Facing a loved one's hospitalization or the sudden loss of someone dear can be overwhelming, leaving us feeling unable to cope. The Caring Team is here to provide both emotional support and essential assistance during these challenging times. Our commitment extends across the various seasons of life, from navigating struggles to celebrating significant milestones.

bottom of page