SMALL GROUPS/ 

NHÓM NHỎ

DISCIPLESHIP HAPPENS IN RELATIONSHIPS

NUÔI DƯỠNG NIỀM TIN TỪ CÁC NHÓM NHỎ

The Toronto Vietnamese Victory Church small groups exist to make disciples through bible study, community, and missions.

After the weekend gatherings, the next important step is engaging in small groups. In order to make disciples, Toronto Vietnamese Victory Church groups operate through four rhythms: Bible Study, Family Time, Discipleship Group, and Missional Hangouts.

Mục tiêu của các nhóm nhỏ tại Hội Thánh chúng tôi để môn đồ hóa thông qua học kinh thánh và cộng đồng.

Sau buổi nhóm ngày Chủ Nhật, tham gia vào một nhóm nhỏ là bước quan trọng nhất tiếp theo cho mọi thành viên và khách mời. Để môn đồ hóa, các nhóm nhỏ tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam hoạt động thông qua bốn nhịp điệu: Nghiên cứu Kinh Thánh, Thời gian gia đình, Nhóm môn đồ và Nhóm truyền giáo.

GROW GROUP  

NHÓM TĂNG TRƯỞNG

 

ABOUT THE GROUP

THÔNG TIN VỀ NHÓM

TIME & LOCATION

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

 

CONNECT GROUP

NHÓM KẾT NỐI

ABOUT THE GROUP

THÔNG TIN VỀ NHÓM

TIME & LOCATION

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church