top of page
Image by Chang Duong

NHÓM TƯ GIA
SMALL GROUPS

Nuôi dưỡng niềm tin từ các nhóm nhỏ.

- - - - - - - - - 

Discipleship happens in relationships.

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Mục Tiêu

Mục tiêu của các tư gia tại Hội Thánh để môn đồ hóa thông qua học kinh thánh và thông công.

Ngoài buổi nhóm ngày Chủ Nhật, tham gia vào một nhóm tư gia là bước quan trọng tiếp theo cho mọi thành viên và thân hữu. Để môn đồ hóa, các nhóm tư gia của Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam hoạt động thông qua bốn nhịp điệu: Học Kinh Thánh, thông công, chia sẻ, và cầu thay.

Tìm Nhóm
Group Finder

Bạn có thể tìm nhóm phù hợp nhất với nhu cầu, sở thích và thời gian của mình bằng công cụ tìm-kiếm.

- - - - - - - -

You may locate the group that best meets your needs, interests, and availability using the group-finding tool.

Age: mixed / nhiều lứa tuổi

Time & Location:

 1. North York area

Thursday @ 7:30pm - 9:30pm

 2. Mississauga area

Friday @ 7:30pm - 9:30pm

bottom of page