SMALL GROUPS/ 

NHÓM NHỎ

DISCIPLESHIP HAPPENS IN RELATIONSHIPS

NUÔI DƯỠNG NIỀM TIN TỪ CÁC NHÓM NHỎ

The Toronto Vietnamese Victory Church small groups exist to make disciples through bible study, community, and missions.

After the weekend gatherings, the next important step is engaging in small groups. In order to make disciples, Toronto Vietnamese Victory Church groups operate through four rhythms: Bible Study, Family Time, Discipleship Group, and Missional Hangouts.

Mục tiêu của các nhóm nhỏ tại Hội Thánh chúng tôi để môn đồ hóa thông qua học kinh thánh và cộng đồng.

Sau buổi nhóm ngày Chủ Nhật, tham gia vào một nhóm nhỏ là bước quan trọng nhất tiếp theo cho mọi thành viên và khách mời. Để môn đồ hóa, các nhóm nhỏ tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam hoạt động thông qua bốn nhịp điệu: Nghiên cứu Kinh Thánh, Thời gian gia đình, Nhóm môn đồ và Nhóm truyền giáo.

GROW GROUP  

NHÓM TĂNG TRƯỞNG

 

ABOUT THE GROUP

THÔNG TIN VỀ NHÓM

We gather in home groups on Thursday and Friday evenings, together we study practical and applicable topics like Intimacy With God, Foundations Of Faith, Spiritual Authority, How to be led by the Spirit, God’s will in our prayer etc. However, the group is flexible in accommodating new friends. The lessons and topics will be modified to suit their needs. 

GOAL: To be matured Christians in Word based faith and in Christlike character.

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Chúng tôi nhóm lại tại các nhóm tư gia cố định vào buổi chiều thứ Năm và thứ Sáu trong tuần. Cùng nhau chúng tôi học các đề tài thực tế và có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày như Mật Thiết với ĐCT, Các Nền Tảng Của Đức Tin, Uy Quyền Thuộc Linh, Làm Thế Nào Để Được Dẫn Đắt Bởi Thánh Linh, Ý Muốn Của ĐCT trong Lời Cầu Nguyện v.v. Tuy nhiên, nhóm học linh hoạt trong việc thay đổi các bài học và chủ đề đề phù hợp với những người bạn mới. 

MỤC TIÊU: Trở nên những Cơ-đốc-nhân trưởng thành trong đức tin trên Lời Chúa và trong tư cách của Đấng Christ.

TIME & LOCATION

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

NORTH YORK GROUP / NHÓM TẠI KHU VỰC NORTH YORK

Every Thursday / Thứ 5 hàng tuần : 7:30PM - 9:30PM

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

MISSISSAUGA GROUP / NHÓM TẠI KHU VỰC MISSISSAUGA

Every Friday / Thứ 6 hàng tuần : 7:30PM - 9:30PM

 

CONNECT GROUP

NHÓM KẾT NỐI

ABOUT THE GROUP

THÔNG TIN VỀ NHÓM

The purpose of our group is to help one another improve knowing that we are not perfect. Made up of men and women from all generations of life, this group meets every Saturday for fellowship, care, prayer, accountability, sharing stories and studying God’s Word after having light meal and refreshments. This is a place where we consider each other over ourselves. There are times for personal testimonies and word of encouragement from the bible and prayer for one and other’s needs. The environment is new comers friendly. 

GOAL: To share, support, and encourage one and other. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Chúng tôi theo đuổi và sống cộng đồng lấy phúc âm làm trung tâm thông qua Nhóm Kết Nối. Nhóm được kết nối bởi những người đàn ông và phụ nữ từ mọi thế hệ của cuộc sống. Nhóm Kết Nối gặp nhau vào mỗi thứ Bảy để thông công, chăm sóc, cầu nguyện, chia sẻ những câu chuyện và học Lời Chúa. Chúng tôi cùng dự một bữa ăn nhẹ và trà bánh với nhau. Sau đó có thời giờ để làm chứng cá nhân và có lời chia sẻ ngắn từ kinh thánh và sau đó cầu nguyện cho các nhu cầu của nhau. Đây là nơi chúng tôi lắng nghe và đề cao nhu cầu của những người khác hơn bản thân mình. Không có ai trong chúng tôi là hoàn hảo và chúng tôi không mong đợi sự hoàn hảo. Bầu không khí của buổi nhóm này thích hợp cho những người mới để làm quen với sự nhóm lại của hội thánh.

MỤC TIÊU: Chia sẻ, ủng hộ, và khích lệ lẫn nhau trong hành trình của đời sống.

TIME & LOCATION

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

Time: Every Saturday / Thứ 7 hàng tuần: 7:30PM - 10PM

Location:

Rotating every week. Please contact us HERE for more information and exact address

Địa điểm được thay đổi mỗi tuần. Hãy liên lạc với chúng tôi TẠI ĐÂY để biết thêm thông tin và địa chỉ.