top of page

 WORSHIP.SERMON

THỜ PHƯỢNG . BÀI GIẢNG

CHỦ NHẬT/ SUNDAY | 2PM- 4PM

OUR PASTOR

Mục Sư. Thái Lập Khánh/  Senior Pastor. Ken Thai

Tel: 416-970-6292

Email: khanhthai01@gmail.com

WEBSITE/EMAIL

tinlanhdacthang.com

tinlanhdacthang.toronto@gmail.com

Thanks! Message sent.

bottom of page