top of page
Sunday Service

NHÓM CHỦ NHẬT 
SUNDAY SERVICE

Chủ Nhật / Sunday @ 2PM

KẾT NỐI VỚI HỘI THÁNH

CONNECT WITH US

Bạn muốn liên hệ với nhóm chăm sóc nào? (cho phép nhiều lựa chọn) / What caring team do you want to reach out to? (multiple selection allow)
Câu hỏi của bạn về điều gì? (cho phép nhiều lựa chọn) / What is your question about? (multiple selection allow)

Cám ơn vì đã liên hệ với hội thánh. Chúng tôi sẽ hồi âm sớm!

Thank you for getting in touch with us. Talk to you soon!

bottom of page