top of page

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

EVENTS

SỰ KIỆN

Upcoming Events

  • Feb 12, 2:00 PM – 5:00 PM
    Toronto, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T4, Canada
    Tình yêu của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, vô điều kiện và thánh thiết. The love of God is complete, unconditional and holy.
    Share

Past Events

bottom of page