HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

EVENTS

SỰ KIỆN

Upcoming Events

 • LỊCH NHÓM BÊN DƯỚI / FULL SCHEDULE BELOW
  ZOOM Platform
  THÔNG TIN NHÓM ONLINE
  COVID-19 ONLINE GROUPS & SERVICE
  Share

Past Events

 • ĐÊM BÌNH AN - PEACEFUL NIGHT
  Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam
 • SUMMER CAMP!
  Riverview Bible Camp
 • YOUTH SUMMER PICNIC
  Marie Curtis Park

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church