WELCOME

CHÀO MỪNG!

PLAN YOUR VISIT

KẾ HOẠCH GHÉ THĂM HỘI THÁNH 

ENGAGE WITH US//

THAM GIA CÁC NHÓM NHỎ

VISIT US

GHÉ THĂM

Address/Địa Chỉ.

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

Service/Nhóm Chủ Nhật

Every Sunday/Chủ Nhật - 2PM

© 2015 Copyright. Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam - Toronto Vietnamese Victory Church