top of page
DSC00205.JPG

CHÀO MỪNG!
Welcome

Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn đến với Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam. Nếu bạn đang đi tìm một hội thánh để tham dự, hay là để được nhận sự hướng dẫn tâm linh, hoặc để có sự thông công bạn hữu; hay ngay cả bạn muốn tìm một sự bất phá cho đời sống của mình,  thì bạn đã tìm thấy đúng nơi rồi. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại bạn!

- - - - - - - - - 

We’re excited to welcome you to Toronto Vietnamese Victory Church. If you are looking for a church to attend, to receive spiritual guidance, to have friends fellowship, or even to have a breakthrough in your life, you’ve found the right place. We hope to see you soon!

NHÓM CHỦ NHẬT

SUNDAY SERVICE

Chủ Nhật hàng tuần / Every Sunday
2PM

3194 Weston Road, North York,

ON, Canada M9M 2T6

KẾ HOẠCH GHÉ THĂM HỘI THÁNH
PLAN YOUR VISIT 

BÃI ĐỖ XE

PARKING LOT

 

Chúng tôi có bãi đậu xe rộng rãi đủ cho mọi phương tiện của các thành viên và khách ghé thăm. Bãi đỗ xe nằm ngay bên cạnh nhà thờ và chỉ cách lối vào chính vài bước, rất thuận tiện cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

- - - - - - - - - - - - - - - 

We have a spacious parking lot for everybody. The parking is located right beside the church and only a few steps away from the main entrance, which is convenient for elders and children. 

THỜ PHƯỢNG

WORSHIP

Thờ phượng qua âm nhạc là ưu tiên cao đối với hội thánh, vì chúng tôi tin rằng lời ngợi khen của chúng ta mở cửa cho Đức Thánh Linh. Lời bài hát được hiển thị trên màn hình máy chiếu và bạn có thể hát theo và tham gia như bạn cảm thấy thoải mái. Thật tuyệt nếu tất cả chúng ta có thể trải nghiệm đời sống thay đổi nhờ quyền năng thờ phượng qua âm nhạc. Thời gian cho sự thờ phượng khoảng 30 phút. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Worship through music is a high priority for us, as we believe our praise ushers in the Holy Spirit. The lyrics are shown on the projector screen, and you can sing along and engage however you feel comfortable. It would be great that everyone who comes through the door can experience the life changing power of worship through music. The worship time lasts for about 30 minutes.

Sunday_Service_-_horizontal_edited.jpg
DSC02119.jpg

BÀI GIẢNG

MESSAGES

 

Giảng Dạy Lời Chúa từ kinh thánh là một trong những nhiệm vụ chính của Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Toronto. Chúng tôi tin rằng Lời của Đức Chúa Trời sẽ truyền cảm hứng thiêng liêng vào đời sống của mỗi người chúng ta. Thông điệp sẽ được giảng bởi Mục Sư. Thái Lập Khánh sau lời cầu nguyện ngắn cho trẻ em trước khi xuống lớp Chủ Nhật.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Teaching God's Word from the bible is one of our missions. We believe the Word of God is divinely inspired, infallible, and is the final authority. The message will be preached by the Pastor. Thai Lap Khanh after short prayers for children before they go to Sunday classes. 

LỚP CHỦ NHẬT

SUNDAY CLASSES 

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam là một hội thánh thân thiện với gia đình với một cam kết mạnh mẽ để xây dựng nền tảng đức tin trong trẻ em, thanh và thiếu niên. Chúng tôi mục vụ đặc biệt cho các con trẻ từ 4 tuổi đến thanh thiếu niên.

- - - - - - - - - - - - - - - 

The Toronto Vietnamese Victory Church is a family-friendly church with a strong commitment to building a godly foundation for our children, youth, and young adults. We offer specialized ministry for children and youth from age 4 to teens.

CAFE & ĐỒ ĂN NHẸ

COFFEE & REFRESHMENTS

Tham gia với chúng tôi trên quầy bar cà phê và đồ ăn nhẹ sau buổi nhóm. Đây là nơi chúng ta có thể kết nối và biết nhau nhiều hơn một chút. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện nào! 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Join us at the coffee and refreshment bar after service. This is where we get to know each other a little more and get connected. Let the conversation begin!

CÂU HỎI & TRẢ LỜI
QUESTIONS & ANSWERS

 • Vấn đề nào tôi có thể gửi để được cầu thay? What kind of prayers can I submit?
  Bất cứ điều gì. Không lời cầu nguyện nào quá lớn hay quá nhỏ. Bạn đang có vấn đề với tài chính? Sức khỏe? Nghiện nghập? Gia đình? Không có gì là giới hạn với Chúa. Anything. Literally anything. No prayer too big or too small. Struggling with finances? Health? Addiction? Family? Nothing is off limits.
 • Ai sẽ là người cầu thay cho tôi? Who will be praying for me?
  Hội Thánh chúng tôi có một nhóm những chiến sĩ cầu nguyện. Chúng tôi muốn dâng nhu cầu của bạn cho Đức Chúa Trời và không thể chờ đợi để xem điều kì diệu gì xảy ra tiếp theo. We have assembled a team of people who love to pray. They want to lift your needs up to God and can’t wait to see what happens next.
 • Tôi nên chờ đợi điều gì? What should I expect?
  Hãy mong chờ ĐIỀU LỚN. Chúa Giê-xu nói rằng: "..nếu các ngươi có đức tin, và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu các ngươi biểu hòn núi nầy rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được." - Ma-thi-ơ 21:21. Hãy bắt đầu cầu nguyện và nhìn mọi sự Chúa làm. Expect BIG THINGS. Jesus says: "...if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, 'Be taken up and cast into the sea,' it will happen." - Matthew 21:21. Let’s pray and see what God does.
 • Nếu tôi không chắc chắn về Đức Tin, tôi có thể được cầu thay không? What if I'm not sure I believe in this?
  Được chứ, hãy để chúng tôi cầu thay cho bạn. Đức Chúa Trời yêu thương bày tỏ chính mình cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện. Ngay cả khi bạn không chắc chắn những gì bạn tin, hãy cầu nguyện và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. That is totally okay. God loves to reveal himself to us when we pray. Even if you aren’t sure what you believe, let’s pray and see what happens.
 • Lời cầu nguyện của tôi có được giữ bí mật không? Does my prayer request remain confidential?
  Chỉ các Mục Sư và nhóm cầu nguyện của hội thánh sẽ được biết về nhu cầu cầu nguyện của bạn. Ngoài ra, thông tin này sẽ chỉ được tiết lộ cho Nhóm Quan Tâm & Chăm Sóc khi bạn cũng yêu cầu sự trợ giúp liên quan đến nhu cầu cầu thay. Only our Pastors and prayer teams will be made aware of your prayer request. Additionally, it will be disclosed to the Caring Teams solely upon your request for their aid.
bottom of page