top of page

SERMONS/ BÀI GIẢNG

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE

SUBSCRIBE YOUTUBE CHANNEL

​Đăng ký kênh YouTube của hội thánh để nhận thông báo về các video mới nhất hoặc nghe sứ điệp của những năm trước.

- - - - -

Subscribe to our YouTube channel to receive notifications of the most recent videos or listen to messages from past years.

YouTube messages
bottom of page