top of page

COMMUNITY BBQ - BBQ CỘNG ĐỒNG

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp mọi sự!

COMMUNITY BBQ - BBQ CỘNG ĐỒNG
COMMUNITY BBQ - BBQ CỘNG ĐỒNG

Ngày & Địa Điểm / When & Where

Jun 23, 2024, 11:00 AM – 1:00 PM

Toronto, 3194 Weston Rd, Toronto, ON M9M 2T4, Canada

Thông Tin Sự Kiện / What

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. - Giăng 6:35

Cảm tạ Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp cho chúng ta không những đầy đủ về vật chất nhưng chúng ta còn được dư dật về thuộc linh. Để bắt đầu một mùa hè tuyệt vời, Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam cùng Hội Thánh chủ nhà xin trân trọng kính mời  quý thân hữu cùng đến tham gia bữa tiệc BBQ Cộng Đồng, chúng tôi hoan nghênh tất cả anh chị em cũng như đồng bào cùng đến tham dự chung với chúng tôi!

Hãy cùng chia sẻ phước hạnh mà Chúa đã ban cho chúng ta!

Thờ phượng & Lễ: 11AM - 12PM

BBQ: 12PM -1PM

-------------------------------------------------------------

Then Jesus declared, “I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. - John 6:35

Thank God who provides not only abundantly in material things but also generously in spiritual. To kick off a wonderful summer season, the Toronto Vietnamese Victory Church and the hosting church cordially invite dear friends to join us for a Community BBQ Feast. We warmly welcome all brothers, sisters, and fellow community members to come and join us!

Let's share in the blessings that the Lord has bestowed upon us!

Worship & Service: 11AM - 12PM

BBQ: 12PM -1PM

Chia sẻ / Share this event

bottom of page