top of page

Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Hội Phụ Nữ

Woman’s Fasting & Praying

Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Hội Phụ Nữ
Kiêng Ăn & Cầu Nguyện Hội Phụ Nữ

Ngày & Địa Điểm / When & Where

Feb 19, 2024, 9:00 AM – 3:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T6, Canada

Thông Tin Sự Kiện / What

Mục Đích

Đây là buổi kiêng ăn cầu nguyện đầu năm cho tất cả người nữ của Hội Thánh để hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện. 

Cùng nhau đến với Chúa để cầu nguyện cho gia đình, vợ chồng, con cái, hội thánh, cho đất nước và cho cộng động Việt Nam trong năm mới này.  Xin Chúa thương xót, giúp đỡ, và mặc khải ý muốn của ĐCT cho chị  em.

- - - - -

Purpose

This is a fasting & praying for all women in the church. 

We are coming together in unity to pray for our families, children, spouses, the church, the government, and for Vietnamese community for the New Year. May God has mercy on us and helping us. And may He reveal to us His will and plan.

Chia sẻ / Share this event

bottom of page