top of page

Tết 2024!

Lunar New Year 2024!

Tết 2024!
Tết 2024!

Ngày & Địa Điểm / When & Where

Feb 11, 2024, 2:00 PM – 5:00 PM

Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam, 3194 Weston Rd, North York, ON M9M 2T6, Canada

Thông Tin Sự Kiện / What

Chúc Mừng Năm Mới!

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban ơn trên đất, cho hoa lá đâm chồi nảy lộc, báo hiệu một mùa xuân mới, một năm mới tốt lành lại đến cùng với ân điển tràn đầy của Ngài. Hội Thánh xin hân hoan chào đón quí đồng hương, thân hữu đến ăn tết với chúng tôi trong tình yêu thương của Thiên Chúa là Đấng ban mùa xuân cho mọi người.

Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi; Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơ, và tiếng chim cu nghe trong xứ:" - Nhã Ca 2: 11-12

- - - - -

Happy Lunar New Year!

Let us give thanks to God for His grace on Earth, for the blooming flowers and sprouting leaves that signal the arrival of spring and a new year filled with His abundant grace. We are pleased to welcome all to celebrate with us the Lunar New Year in the love of the Lord, the God of heaven and us who gives the spring to every man on earth.

See! The winter is past;  the rains are over and gone. Flowers appear on the earth; the season of singing has come, the cooing of doves  is heard in our land.” - Song of Songs 2: 11-12

Chia sẻ / Share this event

bottom of page