top of page
Young Adults group 1

NHÓM THANH NIÊN
YOUNG ADULTS GROUP

Thông Tin Về Nhóm

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” – Thi Thiên 119:9.​

Trong thời kỳ đầy thử thách ngày nay, giới trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, đặc biệt là về tài chính, gia đình, việc làm và các áp lực xã hội. Trước những khó khăn này, nhóm thanh niên chúng tôi nhóm lại hàng tuần để thờ phượng Chúa, trao đổi và thảo luận với nhau những vấn đề thực tế của thanh niên qua các bài học Kinh Thánh, chia sẻ những ơn phước và nan đề với anh chị em mình.

 

Bên cạnh đó, nhóm Thanh Niên năng nổ tham gia các hoạt động truyền giáo cho cộng đồng với mục tiêu bày tỏ tình yêu thương của Chúa.

Mục Tiêu

Nhóm Thanh Niên chúng tôi được thành lập với mục đích tạo ra môi trường cho những bạn trẻ nhóm hiệp lại, để cùng nhau học lời Chúa và hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình tâm linh.

Mong ước của chúng tôi là mỗi ngày càng trở nên giống Chúa Jesus hơn, sâu nhiệm trong lời của Chúa hơn và nên một trong đức tin để đem sứ điệp cứu rỗi cho cộng đồng.

Nhóm Tuổi

25 - 39

Thời Gian & Địa Điểm

Thời Gian

Thứ  2 @ 8pm - 9:30pm

Địa Điểm

Mississauga

Image by Priscilla Du Preez 🇨🇦

Sẵn sàng tham gia hay thắc mắc.

Ready to join or still have question.

Hãy kết nối với chúng tôi và khám phá bước tiếp theo của bạn tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam!

- - - - - - - - 

Let's have a chat and explore your next step at Toronto Vietnamese Victory Church!

bottom of page