top of page
Image by Helena Lopes

NHÓM THIẾU NIÊN
YOUTH GROUP

Thông Tin Về Nhóm

Những người trẻ từ 15 đến 24 tuổi phải đối mặt với nhiều thay đổi trong cuộc sống. Chuyển từ cấp trung học lên đại học là một sự thay đổi đáng kể. Nó có nghĩa là học tập thử thách hơn, nhiều tự do hơn và gặp gỡ những người mới. Để cân bằng giữa việc học và đối mặt với những trách nhiệm mới có thể gây căng thẳng. Sau khi ra trường, bước vào thế giới công việc mang đến những thách thức mới. Những thay đổi này có thể khó xử lý và nhiều người trẻ cảm thấy khó thích nghi.

 

Trước những khó khăn này, nhóm thanh niên chúng tôi nhóm lại hàng tuần để thờ phượng Chúa, trao đổi và thảo luận với nhau những vấn đề thực tế của thanh niên qua các bài học Kinh Thánh, chia sẻ những ơn phước và nan đề với anh chị em mình.

 

Bên cạnh đó, nhóm Thanh Niên năng nổ tham gia các hoạt động truyền giáo cho cộng đồng với mục tiêu bày tỏ tình yêu thương của Chúa.

Mục Tiêu

Cùng nhau tăng trưởng trong đức tin và thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời để đem sứ điệp cứu rỗi cho cộng đồng.

Nhóm Tuổi

15 - 24

Thời Gian & Địa Điểm

Thời Gian:

Thứ  6 @ 8pm - 9:30pm

Địa Điểm:

Weston/Sheppard

Image by Patrick Fore

Sẵn sàng tham gia hay thắc mắc.

Ready to join or still have question.

Hãy kết nối với chúng tôi và khám phá bước tiếp theo của bạn tại Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam!

- - - - - - - - 

Let's have a chat and explore your next step at Toronto Vietnamese Victory Church!

bottom of page