Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

Sabbath day_edited.jpg

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

October 3

Ngày 3 Tháng 10

_________________________

"Sa-bát - Thứ Bảy Hay Chúa Nhật?"

được chia sẻ bởi 

Mục Sư. Thái Lập Khánh

- - - - - - - - - - - - - - - 

"Sabbath-Saturday or Sunday?)"

was shared by

Pastor. Khanh Thai

Thanksgiving Banner - TVVC Site.png

LỄ TẠ ƠN

Thanksgiving 

_________________________

Nguyện xin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng ban phước cho con người khi họ đến dâng lên Ngài lời cảm tạ.

Chúng tôi sẽ rất vui mừng được đón tiếp quí vị trong Ngày Lễ Tạ Ơn năm nay, Chúa Nhật, ngày 10, tháng 10 năm 2021.


- - - - - - - - - - - - - - - 

May God Almighty bless people when they come to give Him thanks.

We would like to invite you on Thanksgiving Day,

Sunday, October 10, 2021.

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

 

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

New here? // Lần Đầu Ghé Thăm?

First time visitor?

Lần đầu ghé thăm ?

Next Step?

Bước 2?

Have a serving heart?

Bạn có tâm tình phục vụ