Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

unity-bible-hands.jpg

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

July 18

Ngày 18 Tháng 7

_________________________

"Chỉ Có Một Bầy"

được chia sẻ bởi Mục Sư. Thái Lập Khánh

- - - - - - - - - - - - - - - 

"There Is Only One Flock"

was shared by Pastor. Khanh Thai

DSCF4733 (1).jpg

THÔNG TIN NHÓM TẠI NHÀ THỜ

NEW UPDATES FOR GATHERING AT CHURCH

_________________________

Vì chính phủ cho phép được nhóm lại 25% sức chứa của phòng nhóm, vậy nên từ ngày 30 tháng 6, nhà thờ sẽ mở cửa trở lại cho buổi nhóm Chủ Nhật lúc 2PM. 

Chúng tôi tiếp tục nhóm online trên Zoom cho những ai không thể tham dự tại nhà thờ.  

- - - - - - - - - - - - - - - 

We are happy to announce that from

June 30th, we will be reopening our door for a Sunday service at 2PM.

We continue hosting the service on Zoom for people who can't attend in person.

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

 

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

New here? // Lần Đầu Ghé Thăm?

First time visitor?

Lần đầu ghé thăm ?

Next Step?

Bước 2?

Have a serving heart?

Bạn có tâm tình phục vụ