Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

14530-istockgetty-images-plusgrafxart8888.jpg

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

May 22

Ngày 22 Tháng 5

_________________________

"Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

được chia sẻ bởi 

Mục Sư. Thái Lập Khánh

- - - - - - - - - - - - - - - 

"After The Rain Comes The Sun"

was shared by

Pastor. Khanh Thai

2018 Mother's Day

NGÀY CỦA MẸ 2022

MOTHER'S DAY 2022

_________________________

"Đàn-bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao?" -Ê-sai 49:15

- - - - - - - - - - - - - - - 

"Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?" -Isaiah 49:15

picnic.jpg

OUTDOOR PICNIC 2022

DÃ NGOẠI NGOÀI TRỜI 2022

_________________________

Cảm tạ ơn Chúa vì một mùa hè tuyệt vời nữa lại tới và Hội Thánh Tin Lành Đắc Thắng Việt Nam có cơ hội để thông công với nhau qua những buổi dã ngoại ngoài trời vào Thứ Hai, ngày 23 Tháng 5,2022.

- - - - - - - - - - - - - - - 

Thank God that another beautiful summer has come, and Toronto Vietnamese Victory Church can fellowship with each other through outdoor picnics

on Monday, May 23, 2022.

6538-woman-hands-open-in-praise-glowing-cross-gett_edited.jpg

LỄ PHỤC SINH

EASTER 2022

_________________________

Mùa Lễ Phục Sinh đã đến, hãy cùng với chúng tôi tưởng nhớ sự trỗi dậy từ sự chết của Chúa Giê-xu và cùng nhau chúng ta chia sẻ những mẩu chuyển, những lời làm chứng tại buổi thông công

- - - - - - - - - - - - - - - 

Easter holiday has arrived, join with us to commemorate the rise from death of Jesus and together we share stories, testimonies during our communion.

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

 

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

New here? // Lần Đầu Ghé Thăm?

First time visitor?

Lần đầu ghé thăm ?

Next Step?

Bước 2?

Have a serving heart?

Bạn có tâm tình phục vụ