Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM

TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

622a0d8663359f76f57c7e89_0.jpg

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

September 11

Ngày 11 Tháng 9

_________________________

"Chúa Không Hổ Thẹn

được chia sẻ bởi 

Mục Sư. Thái Lập Khánh

- - - - - - - - - - - - - - - 

"God Will Not Be Ashamed"

was shared by

Pastor. Khanh Thai

69773041 (1).jpg

NGÀY CỦA CHA, 2022

FATHER'S DAY, 2022

_________________________

“Đức Giê-hô-va thương-xót kẻ kính-sợ Ngài, khác nào cha thương-xót con-cái mình vậy.”- Thi-thiên 103:13 

- - - - - - - - - - - - - - - 

“Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.” -Psalm 103:13

tvvc aug 2020 bbq poster_edited_edited.jpg

_________________________

Vào ngày 18 tháng 09, Hội Thánh chúng tôi sẽ tổ chức tiệc BBQ cộng đồng kính mời mọi người cùng đến tham gia.

- - - - - - - - - - - - - - - 

This September 18th, our Church will hold a community BBQ, we would like to welcome everyone on this occasion.

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

 

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

New here? // Lần Đầu Ghé Thăm?

First time visitor?

Lần đầu ghé thăm ?

Next Step?

Bước 2?

Have a serving heart?

Bạn có tâm tình phục vụ