top of page
lunar-year-traditional-background-with-swallow_317396-507.jpg

Happy Lunar New Year!
Chúc Mừng Năm Mới!

Small-Groups.jpg

HỘI THÁNH TIN LÀNH ĐẮC THẮNG VIỆT NAM
TORONTO VIETNAMESE VICTORY CHURCH

WHAT'S ON / MỚI NHẤT

ten-reasons-to-read-the-bible-every-day-j9lltgkn-577f2673927b6616f19c67c75e7ad09f (1).jpg

BÀI GIẢNG MỚI / NEW SERMONS

January 22

Ngày 22 Tháng 01

_________________________

"Phúc, Lộc, Thọ

được chia sẻ bởi 

Mục Sư. Thái Lập Khánh

- - - - - - - - - - - - - - - 

"Happiness, Wealth, and Longevity"

was shared by

Pastor. Khanh Thai

320357370_428618036025600_7293583334849790537_n_edited_edited.jpg

_________________________

“Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ chẳng theo điều mình không có.”- II Cô-rinh-tô 8:12

- - - - - - - - - - - - - - - 

"For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have." II Corinthians 8:12

11700-love-and-bible-emmanuel-phaeton-unsplash_edited.jpg

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

THE LOVE OF GOD

_________________________

 “Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu-thương đời đời mà yêu ngươi; nên đã lấy sự nhân-từ mà kéo ngươi đến.” 

– Giê-rê-mi 31:3 –  

- - - - - - - - - - - - - - - 

“The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.” 

– Jeremiah 31:3 –

SUNDAY GATHERINGS

NHÓM CHỦ NHẬT

2PM

3194 Weston Road,

North York, ON M9M 2T6

416-970-6292

Missed a service?

Listen to the latest sermon here

Bạn bị nhỡ buổi nhóm?

Nghe lại bài giảng tại đây

Sunday Gathering

Our mission is to help people find and grow a relationship with Christ. We support each other in our struggles and our victories. We were made for relationship with God and for relationship with each other. Join us on activities to serve and small groups to share.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp mọi người tìm và phát triển mối quan hệ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã được tạo ra vì mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mối quan hệ với nhau. Chúng ta chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cũng như ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của mình trong niềm tin. Hãy tham gia cùng chúng tôi các hoạt động để phục vụ và các nhóm nhỏ để chia sẻ.

bottom of page